Sülfürik asit nedir?

Sanayide önemi büyük, kuvvetli bir mineral asit (H2SO4). Yağ kıvamında renksiz bir sıvıdır. Zac yağı veya zac asidi olarak da bilinir. Saf asidin yoğunluğu 25°C’de 1,834’tür. 10,5°C’de donar, 315-318°C aralığında kaynar. Suyla her oranda karışır. Karışma esnasında büyük bir ısı açığa çıkar. Tehlikeli sıçramalar olabileceğinden asit seyreltileceği zaman suyu aside değil, asidi suya ilave etmelidir. Tehlikeli bir madde olup, vücudun bir yerine temas ettiği zaman, anında orayı birkaç dakika bol miktarda suyla yıkayıp, sonra yanık tedavisi yapmalıdır.

Üretimi: Sülfürik asit iki ticari metodla üretilmektedir. Kontakt usulü ve kurşun odalar usulü. Kontakt

projesinde sülfürlerin (başlıca pirit, FeS 2 ) havada yakılmasıyla kükürtdioksit (SO 2 ) elde edilir. Bu da platinli amyant gibi katalizörler mevcudiyetinde oksijenle reaksiyona sokularak kükürt triokside (SO 3 )

dönüştürülür. kükürt trioksidin suyla reaksiyonundan da sülfürik asit elde edilir. Kurşun odalar usulünde kükürt dioksit, su mevcudiyetinde nitrik asitle yükseltgenir. Reaksiyon geniş kurşun odalarda gerçekleştirilir.

Ticari asit destilasyonla (damıtma) % 98,3’lüğe derişiklendirilir. Saf sülfürik asit ise fraksiyonlu kristallendirmeyle elde edilir.

Kullanılışı: Suyla çeşitli hidratlar verir. Monohidrat sülfürik asit (H 2 SO 4 H 2 O) nispeten kararlıdır.

Dolayısıyla derişik sülfürik asit, etkin bir kurutma vasıtasıdır. Havanın nemini ve hatta şeker ve nişasta gibi bileşiklerin suyunu alır.

Derişik asit kuvvetli bir yükseltgeme vasıtasıdır. Burada bir oksijen atomu kaybederek sülfüroz aside

(H 2 SO 3 ) indirgenir. Sülfüroz asit de kükürtdioksit ve suya ayrışır.

Derişik sülfürik asit sıcakta, çoğu metallerle SO 2 verecek şekilde reaksiyona girer: 2Ag+2H 2 SO 4 ›Ag 2 SO 4 +SO 2 +2H 2 O

Altın, reaksiyona en zor girenidir. Derişik sülfürik asit, kaynama noktası düşük olan diğer asitlerin tuzlarını bozar.

H 2 SO 4 + NaCl›HCl+ NaHSO 4

Bu özelliğinden dolayı diğer asitlerin üretiminde geniş çapta kullanılmaktadır.

Sülfürik asit üretimi diğer kimyasal maddelerinkinden hayli fazladır. Hatta bir ülkenin, sülfürik asit üretimi kimya endüstrisindeki seviyesini gösterir. Hemen hemen her endüstri sahasında kullanılmaktadır. Süperfosfat gübreler, sülfatlar, selofan, rayon, deterjanlar, hidroklorik asit, nitrik asit, hidrojen florür, borik asit, boyalar, boyar maddeler, patlayıcı maddeler, sülfone edilmiş hidro karbonlar, kauçuk, alkoller, böcek öldürücüler sülfürik asidin başlıca kullanım sahalarıdır. Ayrıca petrol rafinasyonunda, akülerde ve cevher yıkamalarında büyük ölçüde kullanılır.

Sözlükte "sülfürik asit" ne demek?

1. Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10°c'de katılaşan bir sıvı (h2so4), karaboya, zaçyağı.

Sülfürik asit kelimesinin ingilizcesi

sulphuric acid

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç